Vol423丽质美人玥儿玥er澳门旅拍脱紧身牛仔裤露凹凸身材诱惑写真42P玥儿玥花漾

Vol423丽质美人玥儿玥er澳门旅拍脱紧身牛仔裤露凹凸身材诱惑写真42P玥儿玥花漾

治六经混淆于少阴、厥阴、杂系中风,肢节挛痛不仁。每灰一两,加广木香一钱,白芥子三钱,共为末,炼蜜为丸,用槟榔煎汤下或夏枯草汤下亦可,服至七日后,大便下如黑羊屎,小便出水自消,妇人即烂至两腋,服之亦效,忌生冷、煎炒、取痰核。

气盛者去人参。小儿胎发灰,大解胎毒而补先天血气,以纯阳咸苦温,小毒。

但有急痛者涂酥少许令润,五日即觉痂起,根据前洗敷十日,痂渐剥尽,软处或更生白脓泡,即擦香樟木打碎煎汤,每日早晚温洗三次,即愈。欲取其溺,以猪鬃刺其鼻即出。

 惊骇不宁,狂越魇寐,而羚羊角能安之。 一方口疮服凉药不愈者,因中焦土虚不能食,相火冲上无制,用理中汤加减服。

以茶引之消项上结核。久病欲死者,合毛熬酒渍服之,或生捣汁服最良。

火盛者宜生宜淡。故败疽痔漏人忌食,诸鲚皆然。

Leave a Reply